การจดทะเบียนต่างๆ

คำจำกัดความของการสร้างแบรนด์สถานที่คืออะไร?

การสร้างแบรนด์ Place เป็นวิธีหนึ่งในการดึงดูดผู้มีความสามารถด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น การสร้างแบรนด์ Place ช่วยเพิ่มชื่อเสียงของเมืองด้วยการสร้างแบรนด์ทั่วโลกและบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเมือง

การสร้างตราสินค้าของสถานที่เป็นกระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถานที่ที่จะส่งเสริมความรู้สึกเชิงบวกเกี่ยวกับสถานที่และสร้างภาพ การเชื่อมโยงการโพสต์ของแขก และความรู้สึกในสถานที่เป้าหมายของผู้ชมรับจดทะเบียนบริษัท แบรนด์สถานที่ควรโดดเด่นกว่าแบรนด์สถานที่อื่นๆ การแสดงแบรนด์สถานที่ที่ดีช่วยเพิ่มชื่อเสียงของสถานที่ซึ่งส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดี

การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหลักประเภทหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากการสร้างแบรนด์สถานที่ การแสดงแบรนด์ Place เรียกอีกอย่างว่า “การจัดการชื่อเสียง” ซึ่งหมุนรอบการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่บางแห่ง จัดการการรับรู้เหล่านี้เพื่อพิจารณาว่าพวกเขาพัฒนาอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป และสุดท้ายกำหนดว่าจะแปลสิ่งเหล่านี้เป็นผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับผู้คนหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดทั้งหมดของการสร้างแบรนด์สถานที่คือการสร้างหรือปรับปรุงเอกลักษณ์ของสถานที่หรือผลิตภัณฑ์ใดสถานที่หนึ่ง

นักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ และนักพัฒนาเชิงพาณิชย์ใช้ Place Branding เพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ ในขณะเดียวกันก็สร้างความรู้สึกเชิงบวกเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพมากในแง่ของการส่งเสริมจุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยวและส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจ

การสร้างแบรนด์ Place เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ชม เพื่อให้พวกเขาเข้าใจสถานที่นั้นในทางบวก เป้าหมายหลักคือการถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการสร้างความแตกต่างจากสถานที่อื่นๆ การสร้างตราสินค้าควรมีความสำคัญสูงในวาระเชิงกลยุทธ์สำหรับประเทศและสถานที่ เนื่องจากจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการดึงดูดการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสร้างการจ้างงาน ประเทศและสถานที่ต่างๆ สามารถใช้ Place Branding เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในจิตใจของผู้คน

การสร้างแบรนด์ Place ยังเกี่ยวกับการโปรโมตสถานที่เฉพาะ รวมถึงการท่องเที่ยวด้วย ควรเน้นที่วิธีการดึงดูดนักท่องเที่ยวและโน้มน้าวพวกเขาว่าพวกเขาควรใช้วันหยุดพักผ่อนในสถานที่หรือประเทศนั้น ๆ

Soft Power ส่งผลต่อการพัฒนาของ Place Brands อย่างไร?

พลังอ่อนคือความสามารถในการโน้มน้าวผู้อื่นผ่านการดึงดูดมากกว่าการบังคับหรือการจ่ายเงิน แหล่งพลังงานที่อ่อนนุ่มเป็นทรัพย์สินที่สร้างสิ่งดึงดูดใจ เช่น วัฒนธรรมของประเทศ ค่านิยมทางการเมือง และนโยบายต่างประเทศ ซอฟต์พาวเวอร์สามารถช่วยพัฒนาแบรนด์สถานที่ได้ ซอฟต์เพาเวอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดวาระ ‘ภายนอก’ ของประเทศใดๆ

การสร้างแบรนด์สถานที่ทำอะไร?

การสร้างแบรนด์ Place มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อสร้างหรือเสริมเอกลักษณ์ของเมืองหรือภูมิภาค
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเมือง ความสามารถ วิถีชีวิต ฯลฯ
ช่วยในการผลิตภาพทิวทัศน์ท้องถนนและภูมิทัศน์เมืองที่มีคุณภาพเพื่อดึงดูดผู้คน
เพื่อสร้างชื่อเสียงของเมือง เรื่องราวในเมืองจะถูกสร้างขึ้นเพื่อบอกต่อกลุ่มเป้าหมาย
ช่วยเพิ่มชื่อเสียงของเมืองด้วยการพัฒนาภาพลักษณ์ของเมืองในวงกว้างทั่วโลก

ประโยชน์ของการสร้างแบรนด์สถานที่คืออะไร?

ผู้ประเมินได้แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของเมืองในการดึงดูดผู้มีความสามารถ นักศึกษาต่างชาติ และการลงทุน คุณภาพของความสามารถที่ดึงดูดโดยเมืองนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับความน่าดึงดูดใจของบริษัท เมืองที่มีความสามารถดึงดูดดึงดูดผู้มีความสามารถซึ่งเกี่ยวข้องกับรายจ่ายในการดึงดูดผู้มีความสามารถ
การสร้างแบรนด์ Place ยังถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดผู้มีความสามารถ เมืองที่มีความสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจของบริษัทและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผู้ประเมินบางคนพบว่าความสามารถในการดึงดูดผู้มีความสามารถเป็นตัวทำนายที่สำคัญที่สุดของรายจ่ายในการดึงดูดผู้มีความสามารถ สิ่งนี้บ่งบอกถึงความสำคัญของการดึงดูดผู้มีความสามารถเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในเมือง
การสร้างตราสินค้าของเมืองยังสามารถช่วยในการดึงดูดผู้มีความสามารถ คนงานที่มีความสามารถชอบทำงานและอาศัยอยู่ในเมืองที่มีความสามารถและคุณภาพชีวิตที่ดี สมการการดึงดูดผู้มีความสามารถพิเศษประกอบด้วยความน่าดึงดูดใจของพรสวรรค์และการรักษาผู้มีความสามารถซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับการดึงดูดผู้มีความสามารถ
เมืองที่มีความสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจของบริษัทและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความน่าดึงดูดของพรสวรรค์เป็นตัวทำนายที่สำคัญที่สุดของการใช้จ่ายเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถ
สถานที่ที่มีตราสินค้าและเอกลักษณ์ที่แข็งแกร่งมีโอกาสที่ดีกว่าในการดึงดูดคนที่มีความสามารถ
การยกระดับภาพลักษณ์ของเมืองจำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งน่าสนใจสำหรับผู้มีความสามารถ นอกจากนี้ยังหมายถึงการเข้าใจทักษะ ความสามารถ และความสนใจเฉพาะของผู้มีความสามารถ
การดึงดูดผู้มีความสามารถเป็นทางเลือกในการจัดการคนเก่งที่มีราคาแพงมาก การดึงดูดคนเก่งต้องใช้เวลาและเงิน การดึงดูดคนเก่งต้องใช้เงิน