การจดทะเบียนต่างๆ

บทบาทของการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคารในวิศวกรรมโครงสร้าง

บทความกล่าวถึงบทบาทของแบบจำลองข้อมูลอาคาร (ย่อมาจาก BIM) ในสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง มีบทบาทที่แตกต่างของระเบียบวิธี BIM เช่น การพัฒนาการออกแบบโดยละเอียด การทำรายละเอียดเหล็กโครงสร้าง เอกสารการก่อสร้างอัตโนมัติ การวิเคราะห์โครงสร้าง และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับการออกแบบอาคารด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว ผลลัพธ์ที่แม่นยำ และกระบวนการอัตโนมัติ บริษัทวิศวกรรมโครงสร้างในสหรัฐอเมริกาใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยนี้เพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมโครงสร้างที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของตนเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร

คุณจะเริ่มโครงการก่อสร้างหรือไม่? คุณจะต้องมีวิศวกรโครงสร้างและจากหนึ่งในบริษัทวิศวกรรมโครงสร้างชั้นนำรับจดทะเบียนบริษัท Guest Posting ที่สามารถประเมินและตรวจสอบแผนโครงสร้างของอาคารของคุณได้ ตอนนี้คุณทราบหรือไม่ว่าภาพการออกแบบอาคารที่คุณอาจมีอยู่ในใจสามารถมีความขัดแย้งได้บ้าง พวกเขาจะลบออกได้อย่างไร? คำตอบคือ ‘กับ BIM’

บริษัทวิศวกรรมโครงสร้างในสหรัฐอเมริกาให้บริการ Scan-to-BIM ที่ดีที่สุดแก่คุณ เพื่อขจัดข้อขัดแย้งใดๆ หรือทุกรูปแบบที่มีอยู่ในการออกแบบอาคารก่อนเริ่มงานก่อสร้าง

โดยรวมแล้ว การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) กำลังทำอยู่และจะมีส่วนร่วมอย่างมากในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวิศวกรรมโครงสร้างไปสู่ภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้ มีบทบาทสำคัญอื่นๆ ที่ BIM (Building Information Modeling) เล่นในด้านวิศวกรรมโครงสร้าง มาพูดคุยกันในรายละเอียดกันดีกว่า

การวิเคราะห์โครงสร้าง
เมื่อผู้ร่างแบบเริ่มเขียนแบบและเอกสารการก่อสร้างของอาคาร จะส่งผลให้มีการสร้างแบบหลายแบบซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเดียวกันและมีข้อผิดพลาดมากมาย หากวิศวกรโครงสร้างต้องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการออกแบบอาคารนั้น จะไม่มีการปรับปรุงในสำเนาของผู้ร่าง ส่งผลให้เอกสารเข้ากันไม่ได้รวมถึงความถูกต้องของการออกแบบที่โดดเด่น

นี่ไม่ใช่กรณีที่ใช้แบบจำลองข้อมูลอาคาร เพราะนอกจากข้อมูลทางกายภาพแล้ว เช่น ข้อมูลที่ใช้ในแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ ข้อมูลการวิเคราะห์หมายถึงแบบจำลองที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง เชื่อมโยงถึงกันในที่เดียว ซึ่งช่วยให้ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างของโครงการควบคู่ไปกับการผลิตเอกสารการก่อสร้างโดยบริษัทโครงสร้าง BIM

นอกจากนี้ เมื่อกระบวนการวิเคราะห์เสร็จสิ้น ผู้ให้บริการ BIM จะสามารถส่งออกแบบจำลองพร้อมผลลัพธ์ได้ ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการลงรายละเอียดและร่าง

เอกสารการก่อสร้าง
ในรูปแบบ 2D การสร้างเอกสารการก่อสร้างของวิศวกรรมโครงสร้างเป็นกระบวนการแบบแมนนวล อย่างไรก็ตาม ด้วย BIM มันจะกลายเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมด วิธีการ BIM จะสร้างส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ได้แก่ การกำหนดหมายเลข รายละเอียดการเสริมแรง และตารางเหล็กเส้น ช่วยประหยัดแรงและเวลาเพียงพอสำหรับวิศวกร

การออกแบบโครงสร้าง
การใช้แบบจำลองหลายตัวที่มีแบบจำลองที่ไม่พร้อมเพรียงกันหรือไม่ประสานกันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเก็บรักษาไว้ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพ ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพของบริษัทวิศวกรรมโครงสร้างชั้นนำเสียหาย ที่นี่ การใช้แบบจำลองข้อมูลอาคารมีบทบาทสำคัญ โดยพื้นฐานแล้วจะขับเคลื่อนการวิเคราะห์ การจัดทำเอกสาร และการประสานงาน ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแบบแมนนวล

ใน BIM ไม่มีขั้นตอนการสร้างแบบจำลองหลายแบบเหมือนกับ BIM มีเพียงรุ่นเดียว โมเดลเดียวนี้รวมถึงการเป็นตัวแทนทางกายภาพและการวิเคราะห์ด้วย การเป็นตัวแทนทางกายภาพขับเคลื่อนการประสานงานและเอกสารโครงสร้างในขณะที่การนำเสนอเชิงวิเคราะห์ใช้สำหรับการประเมินหลายรายการ

จึงมีการประเมินทางเลือกการออกแบบอีกมากมาย ในกระบวนการออกแบบ บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโครงสร้างสามารถใช้ประโยชน์จากแบบจำลองข้อมูลเพื่อดำเนินการจำลองและวิเคราะห์ สิ่งนี้ช่วยปรับการออกแบบให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์ เช่น ความสามารถในการก่อสร้าง ความปลอดภัยเชิงโครงสร้าง และความยั่งยืน

การพัฒนาการออกแบบโดยละเอียด
วิศวกรโครงสร้างของบริษัท Structural BIM Modeling Companies ทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร มีการจัดเตรียมภาพวาดที่ปรับขนาดให้กับลูกค้าโดยให้โครงร่างของโครงการ ส่งผลให้การประสานงานและการสื่อสารกับลูกค้าดีขึ้น นอกจากนี้ ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ ผู้ผลิตยังผลิตแบบแปลนของร้านค้า (หรือการผลิต) จากแบบจำลอง BIM ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อขัดแย้งพร้อมกับต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

รายละเอียดเหล็กโครงสร้าง
คุณรู้ไหม บริษัททำรายละเอียดเหล็กโครงสร้างสามารถสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่สามารถสร้างได้ของโครงสร้างเหล็กของอาคารอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชย์ที่ทำจากเหล็ก ไม่เพียงแค่นี้ ยังสามารถสร้างโครงสร้างเหล็กของสนามกีฬาและอาคารสูงได้ ยังไง? อาไก