การจดทะเบียนต่างๆ

บทบาทของบริการทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาธุรกิจ

ปรัชญาหลักของเราคือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่มั่นคงกับลูกค้าของเรา ลูกค้าโดยการส่งมอบบริการคุณภาพสูง เรามีทีมงานเฉพาะสำหรับองค์กรลูกค้าแต่ละแห่ง ด้วยการผสมผสานที่ลงตัวของผู้คน กระบวนการ การแบ่งปันความรู้ และเทคโนโลยี เรานำเสนอโซลูชั่นการเอาท์ซอร์สที่ทันสมัย จึงช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมากในระยะยาว

คุณไม่สามารถเพิกเฉยต่อความสำคัญของกลยุทธ์ HRรับจดทะเบียนบริษัท ที่แข็งแกร่งเพื่อความสำเร็จของบริษัท, Guest Posting แม้ว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดเป็นหลัก

สิทธิบัตรและอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในธุรกิจของคุณ เป็นคนที่ทำงานให้กับคุณ พนักงานที่ได้รับการดูแลอย่างดีอาจช่วยให้องค์กรของคุณก้าวไปอีกขั้น

ความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในความสำเร็จของบริษัท

เมื่อพูดถึงธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลถือเป็นตำแหน่งสำคัญ ธุรกิจที่แข็งแกร่งถูกสร้างขึ้นบนรากฐานที่มั่นคง และรากฐานนั้นก็คือกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ

เทคนิคการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่แข็งแกร่งเชื่อมโยงกับความสำเร็จขององค์กรที่เพิ่มขึ้นมานานกว่าทศวรรษแล้ว จากการศึกษาอย่างกว้างขวาง กลยุทธ์ HR ของคุณอาจช่วยให้บริษัทของคุณประสบความสำเร็จได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

จ้างบุคคลที่เหมาะสม
ด้วยทีมที่แข็งแกร่งอยู่เบื้องหลัง คุณสามารถทำอะไรได้มากมาย ตราบใดที่คุณมีความมั่นใจในบุคคลที่คุณมอบหมายงานแต่ละงาน คุณสามารถทำงานให้เสร็จลุล่วงได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เป็นสิ่งที่คุณจะต้องพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากนี้ยังเป็นความจริงที่ตรงกันข้ามเป็นจริง อย่าลืมจ้าง Top HR Service Company ในอินเดีย

กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการระบุและว่าจ้างผู้สมัครอันดับต้นๆ สำหรับตำแหน่งนั้นเป็นสิ่งจำเป็น กระบวนการจ้างงานที่มีการดำเนินการอย่างดีอาจช่วยให้คุณพบคนที่เหมาะสมสำหรับงานนี้ จำเป็นต้องมีกลไกในการจัดการกับพนักงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นควรแน่ใจว่าคุณมีกลไกดังกล่าว

ต้องใช้เวลาในการกำหนดขั้นตอนการสรรหาและประเมินผลที่สมบูรณ์ มิฉะนั้น คุณจะประสบปัญหา อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการให้บริษัทของคุณพัฒนาอย่างรวดเร็ว คุณต้องมีระบบที่จะช่วยคุณในการค้นหาและสรรหาพนักงานที่มีความสามารถ

สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวกและสนับสนุน
ความเชื่อ ความคาดหวัง และแนวทางปฏิบัติของวัฒนธรรมบริษัทของคุณกำหนดวิธีที่ทีมของคุณโต้ตอบและดำเนินการเป็นหน่วย สิ่งที่พนักงานของคุณประสบในที่ทำงานนั้นได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของบริษัท

เป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าทำไมคนจำนวนมากถึงอยากทำงานที่ Google พวกเขาได้พัฒนาวัฒนธรรมของบริษัทที่ส่งเสริมให้พนักงานดำเนินการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

การกำหนดคุณค่าของบริษัทของคุณและวิธีที่คุณต้องการให้พนักงานเคารพซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญ คนที่ดีที่สุดจะรวมตัวกันที่บริษัทของคุณหากคุณสามารถปลูกฝังสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีได้ หากยังไม่เพียงพอ คุณจะเห็นการหมุนเวียนของพนักงานลดลงด้วย

ด้วยเหตุนี้ HR จึงควรมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับทุกคนในบริษัท ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานระดับต่ำสุด เพื่อนำวัฒนธรรมของบริษัทมาใช้ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรทำงานเพื่อส่งเสริมและให้รางวัลแก่ความประพฤติที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในที่ทำงานในเชิงบวก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ว่าจ้าง Top HR Service Company ในอินเดีย

การพัฒนาทักษะใหม่ๆ
หลังจากที่ผู้สมัครที่ชนะได้ลงนามในสัญญาแล้ว กระบวนการสรรหายังไม่สิ้นสุด การปฐมนิเทศพนักงานเป็นส่วนสำคัญในการต้อนรับพนักงานใหม่และสร้างความมั่นใจว่าพวกเขามีเครื่องมือและข้อมูลที่จะประสบความสำเร็จในบทบาทของตน

ใช้ความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
บริษัทและวัฒนธรรมของบริษัทจะมีการหารือกันตลอดระยะการเริ่มต้น พนักงานทุกระดับควรได้รับการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรที่คุณกำลังพยายามปลูกฝัง

ยิ่งคุณเริ่มสอนพนักงานใหม่เกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานเป็นทีม การเปิดกว้าง และการพัฒนาซ้ำได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น

การจ้างใหม่ทุกคนต้องผ่านกระบวนการปฐมนิเทศอย่างละเอียดซึ่งรวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับความสามารถและขั้นตอนเฉพาะของงาน หากคุณวางแผนที่จะรับสมัครพนักงานจำนวนมากสำหรับบทบาทเดียวกัน จำเป็นต้องสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทุกคน

มอบหมายบุคคลให้จัดการพนักงานใหม่ สร้างคู่มือที่มีความรู้ที่จำเป็น ฯลฯ สามารถลดระยะเวลาที่พนักงานใหม่ในการเรียนรู้และปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่ได้อย่างเต็มความสามารถโดยใช้ขั้นตอนดังกล่าว

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการการเติบโต
เมื่อบริษัทของคุณขยายตัว คุณจะต้องรับพนักงานเพิ่มขึ้น คุณอาจต้องจ้างพนักงานเพิ่มหรือตัดสินใจเข้าสู่ตลาดใหม่ การวางแผนการเติบโตและความสามารถในการดำเนินการตามแผนของคุณจะมีความสำคัญต่อความสำเร็จโดยไม่คำนึงถึงวิธีการ

เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณควรมีบทบาทสำคัญ ทรัพยากรบุคคล (HR) จะต้องตระหนักถึงบทบาทของ Y