การจดทะเบียนต่างๆ

รายงานตลาดความดันโลหิตสูงตาคืออะไร?

ความดันตาสูงคืออะไร? ความดันตาสูงหมายถึงความดันในลูกตาสูง (IOP) โดยไม่มีหลักฐานของความเสียหายทางโครงสร้างหรือการทำงานโดยการทดสอบทางคลินิกมาตรฐาน คนไข้ OHT…
ความดันตาสูงคืออะไร?

ความดันตาสูงหมายถึงความดันในลูกตาสูง (IOP)รับจดทะเบียนบริษัท โดยไม่มีหลักฐานของความเสียหายทางโครงสร้างหรือการทำงานโดยการทดสอบทางคลินิกมาตรฐาน ผู้ป่วยที่มี OHT ต้องมีมุมเปิดและไม่มีหลักฐานของสาเหตุของ IOP ที่เพิ่มขึ้นทางตาหรือทางระบบ แม้ว่าอิทธิพลทางพันธุกรรมของ IOP จะถูกเปิดเผย แต่การทดสอบทางพันธุกรรมยังไม่ส่งผลต่อการวินิจฉัย OHT มีการใช้เกณฑ์ต่างๆ มากมายเพื่อกำหนด OHT

ความดันในลูกตาเพิ่มขึ้น (ขึ้นอยู่กับอายุ ถึงแม้ว่าอาจเกิดจากความผิดปกติหรือสาเหตุอื่นๆ ด้วย) เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักในการเกิดโรคต้อหิน ดังนั้น ผู้ที่มีภาวะความดันตาสูงมักจะเป็นโรคนี้ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองอาการต่างกัน: ความดันตาสูงหมายความว่าความดันในลูกตาสูง แต่เส้นประสาทตาไม่ได้รับความเสียหาย ในขณะที่โรคต้อหิน เส้นประสาทตาได้รับความเสียหาย และความดันในลูกตาอาจปกติหรือสูง ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วย สังเกตเห็นการสูญเสียการมองเห็นและแม้แต่การมองเห็นจากส่วนกลางในระยะขั้นสูงของความผิดปกติ

ก่อนการวินิจฉัย ต้องทำการตรวจอย่างละเอียดเพื่อแยกแยะสาเหตุรองของ IOP ที่เพิ่มขึ้น ต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อประเมินความน่าจะเป็นของผู้ป่วยแต่ละรายที่จะเป็นโรคต้อหิน การตัดสินใจเริ่มการรักษาควรขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ความเสี่ยงของผู้ป่วย ตลอดจนอายุ สถานะทางการแพทย์ อายุขัย และความชอบของผู้ป่วย ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการติดตามการเปลี่ยนแปลงเช่นการตกเลือดในดิสก์ซึ่งแนะนำว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของความก้าวหน้า ควรปฏิบัติตามผู้ป่วยทั้งที่รักษาและไม่ได้รับการรักษาสำหรับความเสียหายทางโครงสร้างและการทำงานที่บ่งบอกถึงโรคต้อหิน หากเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ควรเริ่มหรือเร่งการรักษา

การวินิจฉัยและการรักษาภาวะความดันตาสูงคืออะไร?

แนวทางหลักในปัจจุบันสำหรับการรักษา OHT รวมถึงการใช้การดูแลทางการแพทย์ตามอาการเพื่อลดความดันตาในลูกตา ตามด้วยการผ่าตัดในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่ไม่ได้แสดงการควบคุมลูกตาในเชิงบวกกับการรักษาพยาบาลที่มีอยู่ การรักษาเฉพาะที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย beta-blockers, carbonic anhydrase inhibitors, Prostaglandin Derivatives, Sympathomimetics และ Miotics

ครอบคลุมรายละเอียดของการรักษาทางการแพทย์แบบเดิมและในปัจจุบัน และการวินิจฉัยที่มีอยู่ในตลาด Ocular Hypertension เพื่อรักษาสภาพ นอกจากนี้ยังให้แนวทางการรักษาและอัลกอริธึมในระดับประเทศทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา

รายงานตลาดภาวะความดันโลหิตสูงเกี่ยวกับตาของ DelveInsight ให้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับอาการโรคความดันตาสูง โดยรวมถึงคำจำกัดความของโรค อาการ สาเหตุ พยาธิสรีรวิทยา และการวินิจฉัย นอกจากนี้ยังแสดงอาการความดันเลือดสูงในตาของอัลกอริธึมการรักษาและแนวทางการรักษาสำหรับอาการโรคความดันตาสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา

ตลาดความดันโลหิตสูงระดับโลกคืออะไร?

รายงาน ‘Ocular Hypertension – Market Insights, Epidemiology and Market Forecast—2030’ ของ DelveInsight นำเสนอความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับ Ocular Hypertension ระบาดวิทยาในอดีตและที่คาดการณ์ไว้ ตลอดจนแนวโน้มตลาดในสหรัฐอเมริกา EU5 (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี , สเปนและสหราชอาณาจักร) และญี่ปุ่น

รายงานตลาดภาวะความดันตาสูงแสดงแนวทางปฏิบัติในการรักษาในปัจจุบัน ยาที่เกิดขึ้นใหม่ ส่วนแบ่งการตลาดของการรักษาแบบเฉพาะบุคคล ขนาดตลาดของอาการโรคความดันตาสูงในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2030 แบ่งตามตลาดหลัก 7 แห่ง รายงานยังครอบคลุมถึงแนวทางปฏิบัติ/อัลกอริธึมการรักษาอาการของโรคความดันตาสูงในปัจจุบัน ตัวขับเคลื่อนตลาด อุปสรรคด้านตลาด และความต้องการทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการตอบสนอง เพื่อดูแลจัดการโอกาสที่ดีที่สุดและประเมินศักยภาพพื้นฐานของตลาด

บทยาในตลาดความดันโลหิตสูงตาคืออะไร?

ส่วนบทยาของรายงาน Ocular Hypertension ครอบคลุมการวิเคราะห์โดยละเอียดของยารักษาโรคความดันโลหิตสูงที่จำหน่ายในท้องตลาดและยาในท่อส่งผ่านท่อในระยะสุดท้าย (Phase-III และ Phase-II) นอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าใจรายละเอียดการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงในตา การดำเนินการทางเภสัชวิทยาที่ชัดเจน ข้อตกลงและความร่วมมือ รายละเอียดการอนุมัติและสิทธิบัตร ข้อดีและข้อเสียของยาแต่ละชนิดที่รวมไว้ และข่าวล่าสุดและข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำให้ใช้ยาแอนะล็อก Prostaglandin (PGA) เป็นทางเลือกแรกสำหรับ POAG เนื่องจากประสิทธิภาพ ผลข้างเคียงที่เป็นระบบจำกัด และการให้ยาวันละครั้ง ยาเหล่านี้ลด IOP โดยกระตุ้นการระบายอารมณ์ขันที่เป็นน้ำ โดยหลักจะผ่านเส้นทางการไหลออกของ uveoscleral Latanoprost, bimatoprost, travoprost และ tafluprost ซึ่งเป็น analogues PGF2a ทั้งหมดได้รับการอนุมัติสำหรับการรักษาโรคต้อหินในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ตัวบล็อกเบต้า การรักษาแบบผสมผสาน สารยับยั้งคาร์บอนิก แอนไฮไดเรส เป็นแนวทางที่สองของการรักษาสำหรับการรักษา OHT

อะไรคือสิ่งที่เ