Uncategorized

อพยพไปแคนาดาจากโปแลนด์

อพยพไปแคนาดาจากโปแลนด์


มีเหตุผลหลายประการที่บุคคลจำเป็นต้องย้ายไปแคนาดาจากโปแลนด์ ผู้คนอพยพไปแคนาดาเพราะพวกเขาต้องการอนาคตที่เหนือกว่าสำหรับครอบครัว ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตที่เหมาะสมรับจดทะเบียนบริษัท  การอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา หรือบางทีอาจอยู่ในเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกามากกว่า ผู้คนต้องการโอกาสที่แคนาดานำมาให้

มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้ผู้คนจากโปแลนด์จำเป็นต้องย้ายไปแคนาดา ผู้คนเดินทางไปแคนาดาเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของครอบครัว แขกรับเชิญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น เพื่อทำให้การศึกษาของพวกเขาง่ายขึ้น หรือเพื่ออยู่ในเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นและมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกา ผู้คนต้องการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่แคนาดามอบให้

หลายคนขอวีซ่าแคนาดาสำหรับพลเมืองโปแลนด์เป็นขั้นตอนแรกในการย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากพลเมืองแคนาดาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกใหม่มีตัวเลือกว่าจะอยู่ในแคนาดาหรือใช้ชีวิตและทำงานในสหรัฐอเมริกาด้วยหนังสือเดินทางแคนาดา

เอกสารใดที่จำเป็นสำหรับการย้ายถิ่นฐานจากโปแลนด์ไปแคนาดา

ในการย้ายถิ่นฐานไปยังแคนาดา คุณต้องผ่านสามขั้นตอน

กำลังประมวลผล
เอกสาร
การบันทึก

ทางเลือกของฉันสำหรับการตั้งถิ่นฐานในแคนาดากับครอบครัวของฉันคืออะไร?

หากสมาชิกในครอบครัวของคุณถูกดำเนินการเพื่อขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในฐานะผู้อยู่ในอุปการะของคุณ คุณอาจพาพวกเขาไปแคนาดาพร้อมกับคุณ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

หากคุณแต่งงานหรือมีคู่ครองตามกฎหมาย

ลูกพึ่งของคุณ

สมาชิกในครอบครัวของคุณต่อไปนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับคุณได้:

ปู่ย่าตายายของคุณ
ปู่ย่าตายาย
พี่สาวหรือน้องชาย
ป้าหรือลุง
มันเป็นหลานชายหรือหลานสาว?
ญาติต่างๆ

ผู้ติดตามของคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแคนาดาก่อนคุณ พวกเขาต้องไปกับคุณหรือมาตามคุณ หลังจากที่คุณย้ายถิ่นฐานไปแคนาดา คุณอาจสามารถสนับสนุนพวกเขาได้ ใช้บริการของที่ปรึกษามืออาชีพเพื่อช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับขั้นตอนการย้ายถิ่นฐานของครอบครัวไปยังแคนาดา

หากต้องการอ่านเพิ่มเติม: เยี่ยมชมที่นี่

ที่มา: ArticlesFactory.com