Uncategorized

หลังจากการล่มสลายของ FTX นักลงทุน crypto จำเป็นต้องคิดใหม่ว่าพวกเขาถือครองสินทรัพย์อย่างไร ซีอีโอของ Blockchain.com กล่าว.

Uncategorized

Xiaomi เข้าซื้อกิจการบริษัทขับขี่อัตโนมัติเพื่อกระตุ้นธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่งตั้งไข่.