การจดทะเบียนต่างๆ

ISO Certification มีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณหรือไม่?

การรับรองมาตรฐาน ISO มีค่าเท่ากับทรัพย์สินของบริษัทคุณ หมายความว่าผลิตภัณฑ์/บริการของคุณเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย ISO มันอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการของบริษัท เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและผลผลิตโดยรวม ลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และพัฒนาความไว้วางใจในหมู่ลูกค้าหรือลูกค้าของคุณ
การรับรอง ISO สำหรับธุรกิจหรือองค์กรมีความสำคัญอย่างไร

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (ISO) ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐอิสระระหว่างประเทศซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้กำหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์บางอย่างที่องค์กรต้องปฏิบัติตามเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ มาตรฐานถูกตีความในแง่ของคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ

กระบวนการรับรอง ISO ขององค์กรเกี่ยวข้องกับการกำหนดประเภทของการรับรองที่จำเป็นสำหรับองค์กร มีใบรับรอง ISO ต่างๆ เช่น ISO 9001(Quality Management System), ISO 14001(Environmental management), ISO 22000(Food safety), ISO 18001(OHSAS) และอื่นๆ ขั้นตอนต่อไปเกี่ยวข้องกับการเลือก ISO Certification Body ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ถัดไป ผู้ตรวจสอบ ISO จะอ่านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอนขององค์กร การวิเคราะห์ช่องว่างทำได้โดยการตรวจสอบเอกสารขององค์กรตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO หากมีข้อบกพร่องใด ๆ จะต้องได้รับการแก้ไข ต่อมาผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบขั้นสุดท้ายเพื่อตรวจสอบว่าข้อบกพร่องนั้นได้รับการแก้ไขหรือไม่รับจดทะเบียนบริษัท หากเป็นไปตามมาตรฐาน ISO ที่กำหนด รายงานการตรวจสอบขั้นสุดท้ายจะเสร็จสิ้นและส่งต่อไปยังหน่วยงานการอนุญาต มีการออกใบรับรอง ISO ให้กับองค์กร มีการตรวจสอบการเฝ้าระวังในแต่ละปีเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรรักษามาตรฐานคุณภาพ ISO และไม่มีผลิตภัณฑ์/บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ความถูกต้องของใบรับรอง ISO คือสาม (3) ปี

ความสำคัญของการมีใบรับรอง ISO สำหรับธุรกิจของคุณ: –

ความเป็นมืออาชีพ
กุญแจสู่คุณภาพและประสิทธิภาพคือความเป็นมืออาชีพ การปฏิบัติตามหลักการและจริยธรรมขององค์กรมีความสำคัญสูงสุดสำหรับพนักงานทุกคน องค์กรของคุณสามารถเป็นคู่แข่งสำคัญในโดเมนของคุณได้

วัฒนธรรมการทำงานที่ดีขึ้น
ฝ่ายบริหารและพนักงานมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรอย่างราบรื่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรมากขึ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ
กระบวนการ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการผลิตมีความเรียบง่าย และมีการกระจายความรับผิดชอบให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน มีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยของผู้บริโภค ความไว้วางใจ และความพึงพอใจ
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณตรงกับความคาดหวังของผู้บริโภคทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ ความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความน่าเชื่อถือ คุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้มั่นใจได้ถึงการร้องเรียนจากผู้บริโภคเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อการจัดการควบคุมคุณภาพขององค์กรทำได้ดี คุณจะได้รู้ว่าผู้บริโภคของคุณต้องการอะไรและพยายามตอบสนองความต้องการนั้นอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความไว้วางใจและความภักดี

ปรับปรุงมูลค่าแบรนด์
องค์กรของคุณได้รับสถานะทางวิชาชีพจากสาธารณชนและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของตราสินค้า

ช่วยเพิ่มความมั่นคงและความสม่ำเสมอ
มันพัฒนาความรู้สึกไว้วางใจในหมู่ผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์/บริการของคุณมีมาตรฐานที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ และไม่มีความผิดปกติหรือประนีประนอมในคุณภาพ

รายได้และกำไรเพิ่มขึ้น
หากผลิตภัณฑ์/บริการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO แสดงว่ามีความน่าเชื่อถือและเชื่อถือได้ มูลค่าของตราสินค้าจะเพิ่มขึ้น ผู้คนจึงซื้อผลิตภัณฑ์นั้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ขององค์กรและองค์กรก็สามารถสร้างผลกำไรได้

องค์กรของคุณได้รับการยอมรับในระดับสากลและปรับปรุงการซื้อขาย
อุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศจะถูกทำลายหากองค์กรของคุณได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

การนำเข้าและส่งออกทรัพยากรต่างๆ จะกลายเป็นเรื่องง่ายหากไม่มีอุปสรรคทางการค้า วัตถุดิบบางชนิดมีราคาถูกกว่าบางประเทศ ดังนั้นการนำเข้าวัตถุดิบเหล่านั้นจะง่ายขึ้นและต้นทุนของผลิตภัณฑ์ขั้นปลายของคุณสามารถแข่งขันกับราคาได้

ค่าใช้จ่ายการรับรอง ISO สำหรับธุรกิจใด ๆ อาจเป็นเท่าใด

ไม่มีค่าใช้จ่ายคงที่สำหรับการได้รับการรับรอง ISO มันแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อต้นทุนคือจำนวนพนักงาน ประเภทของบริการที่นำเสนอ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบทความของบริษัท ความซับซ้อนของระบบการจัดการและปัจจัยดังกล่าวมากมาย

 

ที่มา: บทความฟรีจาก ArticlesFactory.com
เกี่ยวกับผู้เขียน