การจดทะเบียนต่างๆ

ขั้นตอนการยื่นคำร้องประกัน

การเรียกร้องเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสมัครเพื่อรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากผู้ประกันตน ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์ความคุ้มครอง …

การเรียกร้องเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสมัครเพื่อรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากผู้ประกันตน รับทำบัญชี ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์จะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอประกัน ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับเงินครอบคลุมค่าใช้จ่าย

เมื่อมีการยื่นข้อเรียกร้องกับ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งแล้วผู้ประกันตนจะดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินซึ่งผู้ประเมินมืออาชีพจะต้องตรวจสอบขอบเขตของความเสียหาย ในช่วงเวลานี้จะมีการกำหนดสาเหตุและต้นทุนของการชดใช้ทรัพย์สินหรือทรัพย์สิน จากการประเมินหน่วยงานอาจอนุมัติหรือไม่อนุมัติใบสมัครสำหรับการเรียกร้อง

 

มีปัจจัยหลายประการที่จะตัดสินว่าการยื่นขอค่าชดเชยดำเนินการสำเร็จหรือไม่ ในสถานการณ์ความคุ้มครองบ้านชีวิตและรถยนต์จะต้องจ่ายเบี้ยประกันรายเดือนตรงเวลา เบี้ยประกันภัยเหล่านี้ใช้เพื่อสร้างการเงินที่มีอยู่ของผู้ประกันตน เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ถือกรมธรรม์ที่ได้รับบาดเจ็บในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะขอรับการชดเชย

ตัวแทนหรือผู้แทนคือบุคคลที่จัดการการเรียกร้อง ตัวแทนนี้จะประเมินรายละเอียดของความเสียหายหรือการสูญเสียจากนั้นเจรจากับ บริษัท ประกันในการชำระเงิน รายละเอียดนโยบายส่วนบุคคลทั้งหมดต้องถูกต้องเพื่อให้ดำเนินการเรียกร้องได้สำเร็จ

ในการขอรับค่าตอบแทนจะต้องกรอกแบบฟอร์มจริงและส่งให้ บริษัท เมื่อได้รับเอกสารแล้วผู้ตรวจสอบหรือผู้ประเมินจะประเมินว่าจำนวนเงินที่ชดใช้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ จำเป็นต้องมีผู้ประเมินเพื่อป้องกันการฉ้อโกงการเรียกร้องค่าชดเชยเพิ่มเติม

ในสถานการณ์ที่นโยบายการชำระเงินไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอการค้นหาบทความผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองหรือชดเชย ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าความคุ้มครองสำหรับความเสียหายระบุไว้อย่างชัดเจนในกรมธรรม์ ขั้นตอนอย่างเป็นทางการในการยื่นเคลมประกันเป็นวิธีเดียวที่จะได้รับผลประโยชน์จาก บริษัท ประกันภัย