การจดทะเบียนต่างๆ

ความปลอดภัยในฟาร์มและการดูแลทำความสะอาด – พนักงานใหม่

การจัดเก็บมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในระดับที่ใช้งานได้จริงและยังมีทัศนคติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดูแลทำความสะอาดที่ดีอีกด้วย สำนวนเก่า จิตใจที่เป็นระเบียบเรียบร้อย รับจดทะเบียนบริษัทใช้กับพื้นที่นี้เป็นอย่างมาก หากพื้นที่ดูไม่เป็นระเบียบ ก็มีแนวโน้มว่าจะมีแนวทางปฏิบัติหลายอย่างที่อาจถือว่าไม่ปลอดภัยหรือเลอะเทอะ ซึ่งท้ายที่สุดอาจนำไปสู่อันตรายและความเสี่ยงมากขึ้น

อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งของการดูแลทำความสะอาดในการเกษตรและการปฏิบัติงานทางการเกษตรก็คือทัศนคติเพียงอย่างเดียว นี้มักจะเป็นปัญหาในหมู่พนักงานที่อยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลานาน,Guest Posting และด้วยเหตุนี้จึงสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงได้

การต่อต้านนี้ไม่ใช่เรื่องปกติเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติของสิ่งที่เกี่ยวข้อง แต่ปกติแล้วเป็นเพียงกระบวนการของนิสัยและความปลอดภัย ผู้คนสามารถรู้สึกสบายใจได้ในสภาพแวดล้อมการทำงาน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นกระบวนการที่บางครั้งเรียกว่าเป็นสถาบัน

โดยทั่วไปแล้ว ความรู้สึกของการเป็นสถาบันนั้นหมายถึงองค์กรขนาดใหญ่ เช่น ธนาคารและบริษัทประกันภัย อันที่จริงมันสามารถนำไปใช้กับธุรกิจขนาดใดก็ได้หรือการดำเนินงานใด ๆ ที่ผู้คนทำงานที่นั่นมาเป็นเวลานาน

แนวทางแก้ไขประการหนึ่งคือการนำคนรุ่นใหม่และอายุน้อยกว่าเข้ามา นอกเหนือจากแรงงานที่มีอยู่แล้ว บางครั้งพวกเขาสามารถว่าจ้างให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเองได้ อาจเป็นในแง่ เด็กฝึกงาน หรือเพียงแค่คนที่มีประสบการณ์การทำงานบางประเภท

โดยปกติพวกเขาจะเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ และมองสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยด้วยแสงที่เป็นรูปธรรมและสมจริงยิ่งขึ้น สิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบต่อคนงานที่มีอยู่เช่นกันทั้งด้านบวกและด้านลบ

แง่บวกคือพวกเขาอาจเต็มใจที่จะมองสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองใหม่และช่วยเปลี่ยนสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงน้อยกว่า

ข้อเสียคือมันอาจสร้างความรู้สึกขัดแย้งภายในแรงงาน ระหว่างคนงานที่มีอยู่กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจถูกมองว่าเป็นคนขี้ขลาดหรือเย่อหยิ่งเล็กน้อยในความคิดที่พวกเขารู้ดีกว่าเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมงานที่มีอายุมากกว่า

นี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรใช้วิธีการนี้ เพียงแต่เป็นกรณีของการจัดการคนซึ่งได้รับการจัดการอย่างถูกต้องสามารถก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อสถานที่ทำงาน และในเรื่องดังกล่าวต่อสุขภาพและความปลอดภัยของธุรกิจ

ขอแนะนำให้พนักงานรุ่นใหม่รายงานพื้นที่ทำงานที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งที่ไม่ปลอดภัยโดยเนื้อแท้ หรือเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

พื้นที่ทั่วไปส่วนใหญ่มักรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่นไฟที่บกพร่อง ข้อบกพร่องที่ต้องกวาดหรือรักษาความสะอาด การหกลงบนพื้นโดยปกติจากน้ำมันและไขมัน และพื้นที่ที่สำคัญที่สุดในหลาย ๆ วิธีที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อให้แน่ใจว่าห้องน้ำสะอาด และถูกสุขอนามัย

บางครั้งพนักงานใหม่จะมีเวลามากกว่าพนักงานที่มีอยู่ อาจมีสาเหตุหลายประการ แต่ผลข้างเคียงประการหนึ่งคือพวกเขาสามารถบอกได้อย่างง่ายๆ ว่าหากมีเวลาอยู่ในมือ พวกเขาสามารถใช้เวลานั้นกับการทำงานแม่บ้านได้

ชัดเจนมากสำหรับพวกเขาว่าธรรมชาติของสถานที่ทำงานในแง่ของสุขภาพและความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง และมีหลายอย่างที่สามารถทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานนั้นปลอดภัยทุกวันเพียงแค่มองไปรอบๆ และ โดยใช้สามัญสำนึกของตน