การจดทะเบียนต่างๆ

ทำไมนักลงทุนควรเริ่มบัญชี SIP?

แผนการลงทุนอย่างเป็นระบบ หรือ บัญชี SIP หมายถึง วิธีการนำเงินเข้ากองทุนรวม….

แผนการลงทุนอย่างเป็นระบบหรือบัญชี SIP หมายถึงวิธีการลงทุนในกองทุนรวม

ใน SIP แขกโพสต์เราลงทุนเงินจำนวนคงที่ในกองทุนรวมทุกเดือน ซึ่งจะถูกหักจากบัญชีธนาคารของตนโดยอัตโนมัติ รับจดทะเบียนบริษัท  หากต้องการทราบว่าคุณต้องลงทุน SIP รายเดือนเป็นจำนวนเท่าใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน เราสามารถใช้เครื่องคำนวณบัญชี SIP เครื่องคำนวณแผนการลงทุนอย่างเป็นระบบ (SIP) เป็นกลไกทางการเงินออนไลน์ที่ช่วยคำนวณผลตอบแทนที่เป็นไปได้ที่บุคคลจะได้รับจากการลงทุน SIP ของคุณ เครื่องคำนวณ SIP ออนไลน์จะบอกจำนวนเงินที่ควรจะลงทุนทุกเดือนสำหรับคลังข้อมูลเป้าหมาย

แผนการลงทุนอย่างเป็นระบบ (SIP) หมายถึงแผนการที่ผู้ลงทุนจัดสรรเงินเข้ากองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน

ในการเปิดบัญชี SIPนักลงทุนควรมีบัญชีการลงทุนกับกองทุน เธอ/เขาต้องดำเนินการตรวจสอบ KYC ให้เสร็จสิ้นก่อนใช้งานบัญชี SIP เมื่อนักลงทุนทำการตรวจสอบ KYC เสร็จสิ้นแล้ว เธอ/เขาสามารถเปิดบัญชี SIP ของตนภายในบัญชีการลงทุนได้โดยกรอกแบบฟอร์ม ‘เริ่ม/เริ่มต้น SIP’

ทำไมนักลงทุนควรเปิดบัญชี SIP?

  • ไม่จำเป็นต้องติดตามตลาด นักลงทุนรายใหม่มักไม่มั่นใจในตลาด ในกรณีของการลงทุนแบบ lumpsum เราจะสูญเสียจำนวนมากหากตลาดพังทลาย ในทางกลับกัน เราสามารถทำกำไรได้หากตลาดขึ้น ด้วย SIP จำนวนเงินจะถูกเซในช่วงเวลาหนึ่ง และการลงทุนเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนของตลาด อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการลงทุนใน SIP นั้นมีความเสี่ยงด้านตลาด และไม่รับประกันผลกำไรหรือผลตอบแทน หรือการป้องกันการสูญเสียในตลาดขาลง
  • ปรับจำนวนเงิน SIP

SIP มีความยืดหยุ่น ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มต้น Rs. 500 SIP ในโครงการกองทุนรวม ไม่จำเป็นต้องลงทุนจำนวนเท่ากันทุกเดือน หากการออมเพิ่มขึ้นในอนาคต คุณสามารถเพิ่มจำนวน SIP หรือแม้แต่เริ่ม SIP ใหม่ในโครงการกองทุนรวมเดียวกันหรือโครงการอื่นๆ คุณอาจพลาดการจ่าย SIP สักสองสามเดือนหรือแม้กระทั่งหยุดการลงทุนตามที่คุณเลือก

  • ค่าเฉลี่ยต้นทุนรูปี

เมื่อตลาดตก ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยเพิ่มได้ ในทำนองเดียวกัน นักลงทุนจะซื้อหน่วยน้อยลงเมื่อตลาดหุ้นขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยในการซื้อหน่วย สิ่งนี้เรียกว่าการเฉลี่ยต้นทุนรูปี

  • นิสัยการลงทุน

หากนักลงทุนตัดสินใจลงทุนผ่าน SIP จะต้องกันจำนวนเงินคงที่เป็นระยะ สิ่งนี้ปลูกฝังวินัยทางการเงิน

  • เหมาะสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่

นักลงทุนที่เพิ่งเริ่มต้นอาชีพ สามารถใช้บัญชี SIP เพื่อเข้าสู่โลกแห่งการลงทุน ด้วยวิธีนี้ เธอ/เขาเข้าใจหุ้นที่มีจำนวนเล็กน้อย ต่อมา เราสามารถลงทุนในโครงการหุ้นที่มีความเสี่ยงตามความต้องการในการลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บัญชี SIP ที่ใช้งานอยู่จะปลูกฝังความรู้สึกของวินัยทางการเงินเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากคุณถูกบังคับให้ลงทุนจำนวนเงินคงที่ในช่วงเวลาปกติ

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: มุมมองที่แสดงในบทความนี้ / วิดีโอนี้มีขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและเพื่อจุดประสงค์ในการอ่านเท่านั้น และไม่ถือเป็นแนวทางและคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการใดๆ ที่ผู้อ่านจะต้องปฏิบัติตาม Quantum AMC / Quantum Mutual Fund ไม่รับประกัน / เสนอ / สื่อสารผลตอบแทนที่บ่งบอกถึงการลงทุนในโครงการ ความคิดเห็นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางอย่างมืออาชีพ / คำแนะนำในการลงทุน / มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอหรือชักชวนให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือตราสารหรือหน่วยกองทุนรวมสำหรับผู้อ่าน บทความ / วิดีโอนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นภายใน และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ แม้ว่าจะไม่มีการดำเนินการใดๆ ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้ ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อเท็จจริงมีความถูกต้องและความเห็นที่ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ณ วันที่ ผู้อ่านบทความ / วิดีโอควรพึ่งพาข้อมูล/ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนของพวกเขาเอง และควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลก่อนทำการลงทุนใดๆ Quantum Advisors, Quantum AMC, Quantum Trustee หรือ Quantum Mutual Fund บริษัทในเครือหรือตัวแทนของพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นผลสืบเนื่อง การลงโทษหรือที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่ง ของการดำเนินการใด ๆ ตามข้อมูล / ข้อมูล / มุมมองที่ให้ไว้ในบทความ / วิดีโอ ผู้อ่านบทความ / วิดีโอควรพึ่งพาข้อมูล/ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนของพวกเขาเอง และควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลก่อนทำการลงทุนใดๆ Quantum Advisors, Quantum AMC, Quantum Trustee หรือ Quantum Mutual Fund บริษัทในเครือหรือตัวแทนของพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นผลสืบเนื่อง การลงโทษหรือที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่ง ของการดำเนินการใด ๆ ตามข้อมูล / ข้อมูล / มุมมองที่ให้ไว้ในบทความ / วิดีโอ ผู้อ่านบทความ / วิดีโอควรพึ่งพาข้อมูล/ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนของพวกเขาเอง และควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลก่อนทำการลงทุนใดๆ Quantum Advisors, Quantum AMC, Quantum Trustee หรือ Quantum Mutual Fund บริษัทในเครือหรือตัวแทนของพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นผลสืบเนื่อง การลงโทษหรือที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่ง ของการดำเนินการใด ๆ ตามข้อมูล / ข้อมูล / มุมมองที่ให้ไว้ในบทความ / วิดีโอ

การลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยงด้านตลาด โปรดอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดอย่างละเอียด

ข้อมูลจาก https://www.articlesfactory.com/