ธุรกิจ

รายงานการวิเคราะห์ตลาดอลูมิเนียมคลอไรด์แอนไฮไดรด์ทั่วโลกแนวโน้มเชิงกลยุทธ์ปี 2560 – 2567

ส่วนแบ่งตลาดอลูมิเนียมคลอไรด์ที่ปราศจากน้ำทั่วโลกบนพื้นฐานของการใช้งานแบ่งตามการใช้งานในสิ่งที่เป็นสีย้อมและเม็ดสียาเรซินไฮโดรคาร์บอนรสชาติและน้ำหอมและอลูมินารม

ส่วนแบ่งตลาดอลูมิเนียมคลอไรด์ที่ปราศจากน้ำทั่วโลกบนพื้นฐานของการใช้งานแบ่งตามการใช้งานในสิ่งที่เป็นสีย้อมและเม็ดสียาเรซินไฮโดรคาร์บอนรสชาติและน้ำหอมและอลูมินารม

ซื้อรายงานตลาดอลูมิเนียมคลอไรด์ปราศจากน้ำโดยโทรไปที่ Global Market Insights, Inc. ที่หมายเลข 1-888-689-0688 (โทรฟรี) หรือ 1-302-846-7766

ขนาดของตลาดอลูมิเนียมอะลูมิเนียมคลอไรด์ทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะเติบโตในอัตราปานกลางในช่วงเวลาคาดการณ์ อลูมิเนียมคลอไรด์ปราศจากกลิ่นเป็นของแข็งผลึกสีขาวไม่มีกลิ่นหรือที่เรียกว่าอลูมิเนียมไตรคลอไรด์ (AlCl3) มักให้สีเหลืองเนื่องจากการปนเปื้อนและสังเคราะห์จากคลอรีนที่เป็นก๊าซของอะลูมิเนียมหลอมเหลว ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ในอุตสาหกรรมยาเพื่อผลิตไอบูพรูเฟนและยากลุ่มอื่น ๆ อุตสาหกรรมยากำลังเฟื่องฟูที่ CAGR กว่า 6% และในที่สุดจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อส่วนแบ่งการตลาดอลูมิเนียมคลอไรด์ที่ปราศจากน้ำในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้

ผลิตภัณฑ์มีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเภสัชกรรมการผลิตเคมีเครื่องสำอางบรรจุภัณฑ์และโลหะวิทยา อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่มีส่วนทำให้ขนาดของตลาดอลูมิเนียมคลอไรด์ปราศจากน้ำทั่วโลก ใช้ในการผลิตตัวกลางทางเคมีที่หลากหลายเช่นสีย้อมและสีเอทิลเบนซีนเรซินไฮโดรคาร์บอนและผลิตภัณฑ์อนินทรีย์อื่น ๆ เช่นอลูมินาที่รมควันและไททาเนียมออกไซด์

การวิจัยตลาด Anhydrous Aluminium Chloride ของ Global Market Insights, Inc. ในระดับภูมิภาคมีการประมาณการและการคาดการณ์เชิงลึกในระดับประเทศสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจทั่วโลก รายชื่อโปรไฟล์ บริษัท โดยละเอียดสำหรับองค์กรที่ทำงานในตลาดอลูมิเนียมคลอไรด์ปราศจากน้ำสนับสนุนการวิเคราะห์ระดับภูมิภาคและข้อมูลที่นำเสนอแนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรม สำหรับแต่ละส่วนที่วิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ไม่ว่าจะเป็นตามผลิตภัณฑ์การใช้งานวัสดุหรือการใช้งานปลายทางภาพรวมระดับภูมิภาคที่มีข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ตลาดอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่ปราศจากน้ำจะมีให้กับผู้อ่าน การวิเคราะห์การวิจัยข้ามส่วนงานดังกล่าวยังมีลักษณะเฉพาะสำหรับรายงานของ Global Market Insights, Inc.

ผู้เล่นในตลาดอลูมิเนียมคลอไรด์ปราศจากน้ำทั่วโลก ได้แก่ BASF SE, Kemira, Gulbrandsen, Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. , Aditya Birla Chemicals, Base Metal Group, Xiangshui Long Yang และ Lynwon Group บริษัท ต่างๆได้ขยายธุรกิจเพื่อปรับปรุงสถานะทั่วโลกในตลาด ตัวอย่างเช่น Gulbrandsen ได้เข้าซื้อธุรกิจ Arkema ของอะลูมิเนียมคลอไรด์ปราศจากน้ำเพื่อขยายธุรกิจและปรับปรุงสถานะทั่วโลกในตลาด

ผู้เล่นรายใหญ่ของตลาดตั้งอยู่ในจีนและอินเดียดังนั้นจึงแนะนำให้รวมตลาดในเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้บทความวิทยาศาสตร์บริษัท ใหญ่ ๆ รวมถึง BASF และ Kerima ยังมีสถานะอยู่ในหลายขั้นตอนของระบบนิเวศอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจ