การจดทะเบียนต่างๆ

ระบบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย: องค์ประกอบสำคัญที่คุณควรพิจารณา

ระบบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย: องค์ประกอบสำคัญที่คุณควรพิจารณา

 

 

บทความนี้นำเสนอองค์ประกอบหลักที่ควรพิจารณาโดยองค์กรในขณะที่พัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับพนักงาน

 

 

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับธุรกิจที่ตระหนักว่าพนักงานมีส่วนช่วยในการผลิตและรายได้มากเพียงใด เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดและให้ผลตอบแทนสูงและเมื่อได้รับการดูแลก็จะมีประสิทธิผลมากขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากผลกำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจของคุณ ดังนั้นการมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับทุกธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของพวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของพวกเขา

 

ระบบการจัดการ OHS (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาโดยองค์กรเพื่อกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในสถานที่ทำงานที่เหมาะสมและแนวทางในการควบคุมสถานที่ทำงาน ด้วยการใช้ระบบการจัดการ OHS ฝ่ายบริหารของธุรกิจจะได้รับวิธีการที่เป็นทางการและเป็นระบบในการจัดการสถานที่ทำงานตรวจสอบสภาพของพนักงานรายงานปัญหาและวางแผนและใช้ทรัพยากรเพื่อทำให้สถานที่ทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

ดังนั้นองค์ประกอบสำคัญที่ระบบการจัดการ OHS ของธุรกิจต้องรวมไว้มีคำอธิบายด้านล่าง

 

แผน OHS ที่เหมาะสม

 

แผนสุขภาพและความปลอดภัยที่เหมาะสมเป็นองค์ประกอบแรกที่จำเป็นในการวางระบบการจัดการ OHS ที่เป็นรูปธรรม แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เป็นส่วนสำคัญของการจัดการใด ๆ แผนที่ออกมาตรการเพื่อขจัดความเสี่ยงหรือจัดการหลังจากวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและในอนาคตในองค์กร ดังนั้นในกรณีของระบบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยจำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการที่จะกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลมาตรการที่เหมาะสมและวัตถุประสงค์เพื่อขจัดความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน

 

นโยบายและขั้นตอน

 

หลังจากสร้างแผนคุณจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัยเช่นประกันสุขภาพหรือใบป่วยเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการ OHS ของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีโดย บริษัท ในทำนองเดียวกันคุณต้องมีขั้นตอนที่เข้มงวดเช่นการใช้ PPE (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล) การรายงานเหตุการณ์การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและคำแนะนำในการป้องกันเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงด้านสุขภาพหรือความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

 

การฝึกอบรมและการเหนี่ยวนำ

 

ไม่มีระบบการจัดการแบบเดียวกันที่สามารถนำไปใช้อย่างถูกต้องได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในองค์กร นี่เป็นไปเพื่อระบบการจัดการ OHS ด้วย! จนกว่าพนักงานจะได้รับการฝึกอบรมและได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยและระบบการจัดการที่ครอบคลุมจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาได้อย่างไรจึงไม่สามารถใช้ระบบนี้ การฝึกอบรมและการชักนำของพนักงานไปพร้อมกัน พนักงานทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือกำลังจะเข้าร่วมควรได้รับการสอนกฎนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย พวกเขาควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและควรตระหนักถึงการประกันทางการแพทย์ใบป่วยและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จัดทำโดยระบบการจัดการ OHS

 

การตรวจสอบที่สม่ำเสมอ

 

เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงด้านสุขภาพที่สมบูรณ์ของพนักงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลให้มีการจัดการปัญหาอย่างสม่ำเสมอ เพียงแค่นำระบบการจัดการ OHS ไปใช้แล้วนำแนวทางปฏิบัติไปใช้นั้นไม่เพียงพอระบบจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต้องมีการทบทวนสภาพการทำงานอย่างสม่ำเสมอ การปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานต้องได้รับการพิจารณาบ่อยๆ ยิ่งไปกว่านั้นการตรวจสอบระบบการจัดการจะทำให้มั่นใจได้ว่ามีการประเมินความเสี่ยงในระดับต่างๆขององค์กรและมีการใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบ จำเป็นต้องมีทีมที่ได้รับการแต่งตั้งในเวิร์กสเตชันกระบวนการหรือหน่วยงานที่แตกต่างกันเพื่อจัดการกับภารกิจในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

 

การกำกับดูแล

 

ในขณะที่การตรวจสอบเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการจัดการ OHS ได้รับการปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การปรับปรุงสภาพการทำงานที่แท้จริง แต่ก็จำเป็นต้องมีการกำกับดูแล จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยโดยใช้อุปกรณ์ที่มอบให้กับพวกเขาและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การกำกับดูแลจากฝ่ายบริหาร รับปิดงบการเงิน ส่งเสริมให้พนักงานขององค์กรมีบทบาทร่วมกันในการปรับปรุงการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิผล

 

 

การรายงาน

 

ประการสุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดจำเป็นต้องมีระบบการรายงานที่โดดเด่นเป็นหนึ่งในเสาหลักของระบบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย ควรมีระบบที่รวดเร็วและตอบสนองซึ่งพนักงานสามารถนำความเสี่ยงหรือปัญหาใด ๆ ในการทำงานไปแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบได้ ฝ่ายหลังจะดำเนินการที่เหมาะสมทันทีเพื่อตอบสนองต่อประเด็นเหล่านี้

 

เมื่อพนักงานรู้ว่าสุขภาพและความปลอดภัยของพวกเขาเป็นเรื่องที่ผู้บริหารกังวลและองค์กรต้องอาศัยระบบการจัดการ OHS ที่เป็นทางการเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอพวกเขาจะมีประสิทธิผลมากขึ้น พนักงานต้องตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงที่แตกต่างกันปัญหาหรือแม้กระทั่งแรงกดดันทางจิตใจในขณะทำงานเนื้อหาเว็บฟรีและการรับรองดังกล่าวจาก บริษัท ที่มีระบบการจัดการที่เป็นรูปธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา