บทความต้นไม้

วิธีที่จะบอกได้ว่าต้นไม้ของคุณใกล้ตายหรือไม่หรือว่าต้องการการรักษาหรือไม่